I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Mikula, se sídlem Hálkova 402/9, 400 04 Trmice, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Ústí nad Labem, IČ 72625431 (dále jen: správce„).
 2. Kontaktní údaje správce: projekty@jirimikula.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Důvody zpracování osobních údajů

 1. Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracovávám tyto údaje:
 • jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, e-mail, telefon, bankovní spojení
 • tyto osobní údaje zpracovávám nejvýše po dobu 5 let od počátku objednání
 1. Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:
 • dokumenty účetní a daňové evidence
 • tyto dokumenty zpracováváme po dobu 5 let

III.

Přehled zpracovávaných osobních údajů

DůvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci (zpracovatelé)
Plnění smlouvyVyřízení poptávkyJméno a příjmení, e-mail případně další sdělené osobní a kontaktní údajeE-mail, konverzace na FB stránce, telefonSubdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Zákonná povinostVedení účetnictvíFakturační údaje zákazníkaInformace z objednávkySubdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájemKlientská péče a podporaKontaktní údaje zákazníka.E-mail, konverzace na FB stránce, telefon, informace z objednávkySubdodavatelé, mailingové služby, úložiště, tištěné dokumenty

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
 • po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
 1. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

V.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost pdajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na FB stránce či telefonu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.